How can teachers support the development of scientific literacy through teaching about risk and risk-assessment?

Att använda naturvetenskaplig kunskap för att hantera samhällsfrågor

En fortbildningsdag för naturvetarlärarna på Blackebergs och Tumba gymnasium

Tid: fredag 11 juni, kl 09.00 – 16.00

Tid

Aktivitet

Länk till filen

08:45-08:55

Inloggning på Zoom och registrering


09:00-09:15

Inledning. Karim Hamza (projektledare, SU), Anna-Lena Ygland (Bitr. rektor Tumba gymnasium), Catrine Hedlund (Rektor Blackebergs gymnasium). Presentation av projektgruppen.


09:20-09:50

Föreläsning 1: Vad är risk? Linda Schenk (KTH)

Föreläsning

09:55-10:25

Föreläsning 2: Fukushimaolyckan och cancerrisker. Andrzej Wojcik (SU)

Föreläsning

10:25-10:45

Kaffepaus


10:45-11:45

Workshop 1A: Fukushimaolyckan och cancerrisker. Leena Arvanitis (Blackebergs gymnasium)

Övning

10:45-11:45

Workshop 1B: Fukushimaolyckan och cancerrisker. Karim Hamza (SU)

Övning

10:45-11:45

Workshop 1C: Risk och klimatscenarier. Karin Haglund (Tumba gymnasium)

Övning

11:45-12:40

Lunch


12:40-13:40

Workshop 2A: Kunskaper och värden i undervisning om risk. Iann Lundegård


12:40-13:40

Workshop 2B: Kunskaper och värden i undervisning om risk. Karim Hamza


12:40-13:40

Workshop 2C: Kunskaper och värden i undervisning om risk. Leena Arvanitis, Karin Haglund


13:45-14:30

Föreläsning 3: Didaktiska principer i undervisning om risk. Karim Hamza och Iann Lundegård

Föreläsning

14:30-14:50

Fika


14:50-15:40

Workshop 3A: Att applicera dagens innehåll i den egna undervisningen. Iann Lundegård

Padlet,    Frågor

14:50-15:40

Workshop 3B: Att applicera dagens innehåll i den egna undervisningen. Karim Hamza

Padlet,    Frågor

14:50-15:40

Workshop 3C: Att applicera dagens innehåll i den egna undervisningen. Leena Arvanitis, Karin Haglund

Padlet,    Frågor

15:45-16:00

Avslutning. Karim Hamza