How can teachers support the development of scientific literacy through teaching about risk and risk-assessment?

RiskEdu files for download Ska vi bestråla jordgubbar? - att undervisa om riskbedömningar på gymnasiets fysikkurser By: Margareta Enghag et al. 2016. In: Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen i Malmö 14-15 mars 2016, Karin Stolpe & Gunnar Höst (eds), 2016. Riskbedömningar i fysikundervisningen By: Karin Haglund, Karim Hamza et al. 2016 Presentation at: Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 17-28 October 2016, Örebro University Poster about RiskEdu Presented at MELODI Workshop 2015, Next Generation Radiation Protection Research, 9-11 November 2015, Helmholtz Zentrum München, Germany Etik och epistemologi i gymnasieelevers samtal om genteknik kopplat till risk By: Iann Lundegård, Leena Arvanitis et al. 2016 Presentation at: Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 17-28 October 2016, Örebro University Undervisning om risker och riskbedömning i naturvetenskap By: Leena Arvanitis & Karin Haglund 2015 Presentation at: Leda lärande, 14 Septeber 2015, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Kunskaper och värden samspelar i elevers samtal om risker och riskbedömning i biologi By: Leena Arvanitis, Iann Lundegård et al. 2016 Presentation at: Lärarnas forskningskonferens, 12 October 2016, Stockholm Teaching & Learning Studies Morality and epistemology in upper secondary school students deliberation on risk assessment concerning genetic engineering  By: Iann Lundegård et al. 2017. Presentation at ESERA 2017, Dublin Integrating risk as a content in secondary physics courses By: Margareta Enghag et al. 2017. Presentation at ESERA 2017, Dublin The concept of risk. Implications for science education By: Linda Schenk et al. 2017. Presentation at ESERA 2017, Dublin

Risk as a concept in science education and socio-scientific issues
By: Linda Schenk and Karim Hamza. Presentation at The Society for Risk Analysis – European Conference 2021, June 14-16 in Espoo, Finland

Didaktisk modell som stöd för en fyllig behandling av det komplexa riskbegreppet
By: Jesper Sjöström, ATENA Didaktik Vol 3 Nr 2 (2021), DOI: 10.3384/atena.2021.3912